Vad menar vi med CAN-buss?

Vad är CAN-buss?

Tekniskt talat är Controller Area Network (CAN) en standard för en seriell databuss genom vilken elektroniska styrenheter kopplas ihop med varandra. I vanligt tal betyder det att komponenter och enheter i ett fordon kan kommunicera med varandra via meddelanden genom ett internt nätverk. I transportsektorn gör CAN-bussen det möjligt att registrera bränsleförbrukningen och förarnas körstil. Därmed ger CAN-bussen transportörer möjlighet att utarbeta en policy för energisnålare och effektivare körning.

ECO-driving: CAN-bussen registrerar förares körstil

CAN-bussen ger transportföretag en värdefull insikt i förarnas körstil så att de kan köra sparsamt, s.k. ECO-driving. Baserat på information om bland annat hastighet, bromsbeteende, varvtal, nödstopp, tomgångskörning eller växling, kan företaget permanent utvärdera sina förare och vägleda dem så att de presterar bättre när det gäller sparsam och energisnål körning. Genom ECO-score får man insikt i förarnas ekonomiska och ekologiska körstil och den kan mätas.

Därmed bidrar CAN-bussen direkt till en lägre bränsleförbrukning och en sänkning av koldioxidutsläppen, lägre underhållskostnader och färre skador och olyckor. Allt fler transportörer inser detta och övergår därför till ECO-driving.

Övervaka bränslenivån genom CAN-bussen

CAN-bussen gör det också möjligt att övervaka lastbilarnas bränslenivå via fordonsdatorn. Misstänkta omständigheter, en bränslenivå som sjunker abnormalt snabbt, är till exempel tecken på en eventuell stöld. Tack vare CAN-bussen får backoffice ett larmmeddelande och kan man omedelbart vidta åtgärder från hemkontoret.

CAN-buss är standard i lastbilar

CAN-bussen är idag standard i alla lastbilar. Tack vare FMS-standarden, som ledande lastvagnstillverkare inom sektorn har kommit överens om, är det ganska enkelt att bygga extra utrustning kring CAN-bussen. Över 50 procent av lastbilarna på våra vägar mäter och registrerar idag fordonets prestationer och förarnas körstil med hjälp av en CAN-buss.