Vad menar vi med Datakommunikation?

Vad är Datakommunikation?

Inom transportsektorn utrustas allt fler fordon med ett system för mobil datakommunikaiton. I de flesta fall kommunicerar backoffice med fordonen via gprs (Global Packet Radio Service) eller mobil datakommunikation. Gprs-datakommunikation utnyttjar gsm-nätet men tillåter sändning och mottagning av mer data än vanliga gsm-telefoner eller -modem. Vid den här formen av datakommunikation betalar transportören inte per meddelande som vid sms, utan per mängd data som sänts.

Datakommunikation via gprs

De flesta fordonsdatorer kommunicerar idag via gprs. Denna form av datakommunikation gör det möjligt för transportörer att, till en relativt låg kostnad, följa fordon som är på väg och utbyta meddelanden med förarna. Tack vare gprs-datakommunikation kan backoffice fjärrövervaka förhållandena i bilar och släp, t.ex. dörröppning, temperatur eller bränslenivå. Hemmabasen tar emot positions- och statusinformation och kan då anpassa planeringen i realtid. Registreringen av lastnings- och lossningstider blir enkel för förarna eftersom ordernummer kommer in via fordonsdatorn.

Avläsning av den digitala färdskrivaren via mobil datakommunikation

Fordonsdatorer kan idag under färd ofta skicka data från den digitala färdskrivaren via mobil datakommunikation till hemkontoret. Förarna behöver inte längre åka till hemmabasen längre för att läsa av förarkortet.

Fördelar med mobil datakommunikation inom transportsektorn

Med gprs-datakommunikation skickas uppgifter som är viktiga för planeringen och information till kunder och fakturering från fordonet till backoffice i realtid. Hemmabasen kan i sin tur lämna instruktioner till föraren. Datakommunikation gör det även möjligt att, med hjälp av positionsbestämning i realtid, skydda fordonsparken mot stöld och förlust.

Gprs-datakommunikation ger flera olika fördelar: en kontinuerlig uppkoppling till en låg och förutsebar kostnad, vilket ger avsevärda besparingar och bidrar till en bättre kvalitet på tjänsterna till kunden.