Vad menar vi med Digital färdskrivare?

Vad är en digital färdskrivare?

Den digitala färdskrivaren är en elektronisk apparat som byggs in i fordonets instrumentbräda. Den registrerar uppgifter på det personliga förarkortet och det interna massminnet. Den digitala färdskrivaren är försedd med en display, en anslutning för dataöverföring och en utskriftsmekanism.

Den digitala färdskrivaren är enligt europeisk lag obligatorisk i alla länder i Europeiska unionen och i Schweiz och stöder kontrollen av förordning (EG) nr 561/2006 om kör- och vilotider. Vid kontroll begär de behöriga myndigheterna in de registrerade uppgifterna. Ett digitalt färdskrivarkort är ett smartcard som används i kombination med kontrollapparaten. Kortet garanterar innehavarens identitet och finns i fyra utföranden: förarkort, företagskort, arbetsplatskort och kontrollkort.

Varför en obligatorisk digital färdskrivare?

Den digitala färdskrivaren garanterar förarnas arbetsvillkor, t.ex. maximala körtider och minimala vilotider, och förbättrar därmed direkt trafiksäkerheten och den rättvisa konkurrensen inom transportsektorn. Nedladdningen till ett skyddat externt medium av såväl data i den digitala färdskrivarens massminne som data på förarkortet, sker enligt strängt reglementerade villkor. För arkiveringen av data från den digitala färdskrivaren gäller också stränga lagföreskrifter.

Sammankoppling av den digitala färdskrivaren och fordonsdatorn

Genom att koppla samman den digitala färdskrivaren och fordonsdatorn kan man bland annat läsa av massminnet under färd. Avancerade FMS-system varnar backoffice och förare i realtid när de tillåtna kör- och vilotiderna riskerar att överskridas. Företag som har en tydlig bild av arbets- och vilotider kan också anpassa planeringen på ett flexibelt sätt och därmed maximera sin produktivitet.

Sammankoppling av den digitala färdskrivaren och CAN-bussen

Om den digitala färdskrivaren kopplas ihop med CAN-bussen kan, förutom färddata, även uppgifter om fordonet registreras och bearbetas. Tillämpas främst med avseende på bränsleförbrukning och förarnas körstil.

Mer om våra DigiTach-lösningar