Vad menar vi med ECO-driving?

Vad är ECO-driving?

Med ECO-driving avses ”ekonomisk, ekologisk och säker” körning och den har fått allt mer uppmärksamhet inom transportsektorn de senaste åren. Den nya generationen fordonsledningssystem ger en allt bättre insikt i förarnas körstil och bränsleförbrukning. Genom analys av körsättet kan förarnas körstil optimeras avsevärt så att bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen sjunker, fordonens underhållskostnader minskar och antalet skador och olyckor blir mindre. ECO-score är ett index för ECO-driving och alltså för förarnas (energi-)sparsamhet.

Ekonomiska och ekologiska fördelar med ECO-driving

Baserat på information om bland annat hastighet, bromsbeteende, varvtal, nödstopp, tomgångskörning eller växling kan transportföretag, i linje med principerna för ECO-driving, permanent utvärdera sina förare och vägleda dem mot en mer sparsam och energisnål körning. Genom sparsam körning kan de spara tusentals euro om året per lastbil i bränsle och minska utsläppen av koldioxid och andra farliga ämnen.

Genom ett förutseende körsätt minskar dessutom riskerna för olyckor och sänks försäkringspremien för fordonsparken och blir underhållskostnaderna per lastbil lägre. Slutligen bidrar också ECO-driving till en minskning av olyckorna och skadorna.

ECO-driving ger komfort för förarna och en positiv utstrålning

Förare som följer reglerna för ECO-driving upplever en bättre körkomfort och mindre stress i trafiken. Det har en positiv effekt på deras motivation. I praktiken visar det sig att de inte kör långsammare än andra förare. ECO-driving ger transportföretag dessutom en positiv utstrålning vad gäller hållbart företagande.

ECO-driving och ECO-score

ECO-score är en indikation på hur väl förare tillämpar ECO-driving, när det gäller ekonomisk och ekologisk körning och säkerhet. Genom utbildning, vägledning och permanent övervakning kan förarnas ECO-score bli bättre.

Mer om vårt körstilsprogram TX-ECO