Vad menar vi med ECO-score?

Vad är ECO-score?

ECO-score är en körstilsindikator för omfattningen av ECO-driving och därmed hur effektivt förarna genomför en körning. ECO-driving har fått en kraftigt ökad uppmärksamhet de senaste åren. Genom analys av körsättet och permanent vägledning av förarna baserat på deras ECO-score kan körstilen förbättras avsevärt. Fordonsledningssystemen (FMS) ger den information som behövs för att sammanställa förarnas ECO-score, tack vare kopplingen till CAN-bussen.

Hur fungerar ECO-score?

ECO-score ger en bild av hur väl förarna tillämpar ECO-driving. Körstilen kan mätas på två sätt. Vid kvantitativ mätning räknas händelser och deras varaktighet i tid rakt av och får man ett totalresultat, till exempel antalet (hårda/mjuka) inbromsningar. Resultatet av denna mätning är dock (för) begränsad för att kunna anpassa förarens körstil på lång sikt. En kvalitativ analys är korrektare eftersom man dessutom tar hänsyn till händelser före och efter den egentliga åtgärden. Utbildning, vägledning och övervakning stöder föraren att permanent förbättra och upprätthålla sitt ECO-score.

Ekonomiska och ekologiska fördelar med ett bra ECO-score

Med ECO-score har transportföretaget instrument för en kontinuerlig utvärdering och vägledning av sina förare och för att motivera dem att köra (energi-)snålare. På det sättet sparar de tusentals euro om året per lastbil i bränsle och begränsar de utsläppen av farliga ämnen som t.ex. koldioxid. Med ett förutseende körsätt minskar dessutom risken för olyckor. Ett bra ECO-score bidrar dessutom till en lägre försäkringspremie och lägre underhållskostnader per bil.

Ett bra ECO-score betyder bättre körkomfort för förarna

Förare som följer reglerna för ECO-driving upplever en högre körkomfort och mindre stress i trafiken. Det ökar motivationen. Förare med ett bra ECO-score kör i praktiken inte långsammare än andra förare. ECO-driving bidrar dessutom till en positiv utstrålning för transportföretag när det gäller hållbart företagande.

Mer om vårt körstilsprogram TX-ECO