Vad menar vi med Färdvägsoptimering?

Vad är färdvägsoptimering?

Färdvägsoptimering kan öka transportföretagets produktivitet avsevärt och förbättra leveransen av tjänster till kunderna till en lägre kostnad. Transportprogramvara som fordonsledningssystem (FMS) och transportledningssystemet (TMS) tillhandahåller nödvändiga uppgifter som order, lastnings- och lossningsplatser, ankomst- och avgångstider eller kör- och vilotider för en automatiserad färdvägsoptimering.

Färdvägsoptimering och positionsbestämning (gps)

Genom sammankopplingen av fordonsdatorn med gps har transportföretagen idag en ständig översikt över var deras fordonspark och materiel, som släp eller växelflak, befinner sig. Tack vare spårningssystemet vet man i backoffice precis när och var en lastbil har stannat, hur länge och via vilken väg den sedan kört vart och kan man göra en permanent färdvägsoptimering. Ett avancerat system för lastbilsnavigation gör det också möjligt att erbjuda kunderna extra tjänster, som information om ETA eller förväntad ankomsttid.

Färdvägsoptimering och transportprogramvara

Transportprogramvara ger en hel del möjligheter till färdvägsoptimering. FMS gör att transportföretag kan optimera färdvägen genom en automatisk bearbetning av bland annat lastningsgrad, kör- och vilotider, väntetider, tjänstetider eller statusinformation. Dessa uppgifter skickas i realtid från lastbilen till hemmabasen och registreras i TMS. Med dessa data kan man kontinuerligt beräkna lönsamheten och utföra färdvägsoptimeringar. De automatiskt genererade uppgifterna utgör samtidigt också grunden för hanteringen av förarnas löner och ökar transparensen vid samarbete med underentreprenörer. Med hjälp av gprs har datakommunikationen mellan backoffice och förare blivit betydligt fördelaktigare de senaste åren och det har givit avsevärt fler möjligheter till färdvägsoptimering.

Färdvägsoptimering och kostnadsbesparing

Färdvägsoptimering kan också ha en positiv inverkan på graden av ”ekonomisk, ekologisk och säker” körning hos transportörer. Genom kombinationen av färdvägsoptimering och den automatiska insamlingen av information om bränsleförbrukning och förarnas körstil (ECO-driving) kan företagen spara tusentals euro om året per lastbil i bränsle och begränsa utsläppen av koldioxid och andra ämnen betydligt.