Vad menar vi med FMS-Gateway?

Vad är en FMS-gateway?

Med FMS-gateway avses den kabel genom vilken teknisk information lämnas om ett fordon. Framstående lastvagnstillverkare har träffat en ömsesidig överenskommelse om fördelningen av information från CAN-bussen i deras fordon till tredje parter: den så kallade FMS-standarden. Genom sammankopplingen av CAN-bussen och fordonsledningssystem (FMS) fordonsdator kan den här informationen läsas av och tolkas i transportföretagets backoffice. FMS-gateway innebär flera fördelar för transportören, främst när det gäller ECO-driving.

Vilka data levererar FMS-gateway?

Med hjälp av FMS-gateway kan bland annat följande data från lastbilarna läsas av: hastighet, varvtal, pedalposition, farthållare, bränslenivå, totalt avlagt avstånd, bränsleförbrukning (eventuellt under tomgångskörning), motorkylningstemperatur, fordons-ID, motorns verkliga vridmoment, turbotryck, bromsinformation eller diagnosuppgifter. Vilka av dessa data som är tillgängliga via FMS-gateway beror på lastbilens märke, modell, tillverkningsår och konfiguration.

FMS-gateway och ECO-driving

Tack vare FMS-gateway har transportföretagets backoffice tillgång till ovanstående uppgifter från lastbilen. FMS-gateway gör att de kan utvärdera och permanent anpassa bränsleförbrukningen och förarnas körstil, vilket inom transportsektorn kallas för ECO-driving. Proaktivt körsätt leder till lägre och bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Vid ECO-driving sjunker dessutom fordonens underhållskostnad och antalet olyckor och skador minskar betydligt. Det är dessutom intressant för andra ändamål att övervaka tekniska data via FMS-gateway: en snabbt sjunkande bränslenivå i lastbilen kan till exempel tyda på stöld.

FMS-gateway och fordonsledningssystem

Fordonsledningssystem (FMS) är en verkställande modul som fördelar data till andra programapplikationer, såsom Transportledningssystemet (TMS). FMS gör det möjligt för transportföretag att maximera sin produktivitet till en lägre kostnad.