Vad menar vi med Fordonsdator?

Vad är en fordonsdator?

En fordonsdator är en liten dator som installeras i lastbilens förarhytt. Genom att koppla ihop den med annan utrustning, som skannrar, skrivare, temperatur- eller säkerhetsgivare eller den digitala färdskrivaren kan fordonsdatorn ge en stor mängd data som ökar logistikföretagets produktivitet och kostnadseffektivitet avsevärt. Via bildskärmen kan förarna utbyta data med backoffice i realtid.

Bland fordonsdatorns viktigaste möjligheter märks bland annat: registrering av färdväg och tid, färdvägsplanering, track & tracelastbilsnavigation, meddelandefunktion, bränsleregistrering och mätning av förarnas körstil.

Fordonsdatorn som spårningssystem

Idag finns ett gps-system inbyggt i lastbilens fordonsdator. Det möjliggör ett perfekt spårningssystem och backoffice vet exakt var och när en lastbil har stannat, hur länge, vart den åkt och vilken färdväg den har tagit. Kopplingen till gps-systemet ger flera fördelar, som automatisk igenkänning av adresser som backoffice skickar till förarna. Utrustningsspårning gör det möjligt att följa positionen för värdefullt materiel som släp, containrar, vagnar eller växelflak. För transportörer är det värdefullt med en larmsignal till backoffice så snart en lastbil kommer in i eller lämnar ett visst angivet område (GeoFencing).

Den nyaste generationen fordonsdatorer

Med den nyaste fordonsdatorn kan backoffice också övervaka förhållandena i lastbilar och släp, t.ex. temperatur, dörröppning och bränslenivå. Personalen vid kontoret anpassar planeringen i realtid tack vare att de kan upptäcka flaskhalsar baserat på positions- och statusinformation. Det blir betydligt enklare att registrera lastnings- och lossningstider när ordernumret kommer in via fordonsdatorn och den tillhörande informationen bearbetas automatiskt i Transportledningssystemet (TMS).

Fordonsdator- och GPRS-datakommunikation

Den moderna generationen fordonsdatorer kommunicerar via gprs. Denna form av datakommunikation gör det möjligt att, till en relativt låg fast månadskostnad, följa fordon som är på väg och utbyta meddelanden med förarna. Genom att koppla samman fordonsdatorn med CAN-bussen kan bränsleförbrukningen och förarens körstil övervakas. En fordonsdator med gprs-uppkoppling gör att transportörer idag kan skicka uppgifter från den körande lastbilens digitala färdskrivare till kontoret.

Mer om vår fordonsdator TX-MAX GO
Mer om vår fordonsdator TX-SKY