Vad menar vi med fordonsledningssystem?

Vad är ett fordonsledningssystem?

Fordonsledningssystem är en applikation för transportprogramvara som avser hanteringen av fordonsparken vid transportföretag. Hanteringen automatiseras genom fordonsledningssystemet (FMS) så att transportören kan öka produktiviteten i logistikprocessen till en lägre kostnad. Fordonsdatorn är fordonsledningssystemets mobila dataleverantör. Genom sammankopplingen med ett transportledningssystem (TMS) bearbetas ärenden och planering automatiskt med aktuella data från fordonsparken.

Fordonsledningssystem optimerar logistikprocessen och transportkostnaderna

System för fordonsledningssystem sköter den automatiska bearbetningen av bland annat kör-, vilo- och tjänstetider, väntetider, körjournaler, lastningsgrad och statusinformation. Dessa uppgifter gör det möjligt att beräkna lönsamheten och optimera logistikplaneringen. System för fordonsledningssystem utgör emellertid även grunden för hanteringen av förarnas löner och ökar transparensen vid samarbete med underentreprenörer.

Fordonsledningssystem och fordonsdatorn

Förutom databasen och backoffice-programvaran är fordonsdatorn förlängningen av varje system för fordonsledningssystem. Förarna har en terminal i bilen som de matar in data i men som de också får information och instruktioner från backoffice genom. Några av de viktigaste användningsområdena för fordonsdatorn är: färdvägsplanering, färdvägs- och tidregistrering, tracking & tracing, bränsleregistrering, meddelandetrafik och mätning av körstil. Med hjälp av gprsdatakommunikation kan man i backoffice till en relativt låg kostnad följa fordon under körning och utbyta meddelanden med förare. Genom sammankopplingen av fordonsdatorn med gps-systemet gör fordonsledningssystem det möjligt att leverera extra tjänster till kunderna, t.ex. proaktiv angivelse av förväntad ankomsttid (ETA).

Fordonsledningssystem (FMS) och Transportledning (TMS)

Systemet för fordonsledningssystem är en verkställande modul som fördelar data till andra programapplikationer, såsom transportledningssystemet (TMS). Denna programvara anpassar planeringen med aktuell information som skickas från lastbilarna, vilket ökar produktiviteten och noggrannheten i backoffice avsevärt. Genom släphantering utnyttjas släpen maximalt och får de optimalt underhåll.