Vad menar vi med Gprs?

Vad är gprs-datakommunikation?

Gprs-baserad datakommunikation har de senaste åren medfört en hel del fördelar för transportsektorn. De flesta fordonsdatorer använder gprs (Global Packet Radio Service). Med den här formen av datakommunikation kan man i backoffice utbyta meddelanden med förarna i realtid och permanent följa fordonsparken på avstånd.

Gprs: högre effektivitet till lägre kostnad

Tack vare gprs kan transportörer kommunicera med sina förare ute på vägarna till en relativt låg kostnad. Gprs-datakommunikation är baserad på gsm-nätet men tillåter sändning och mottagning av mer data än med vanliga gsm-telefoner eller -modem. Nätet utnyttjas effektivt eftersom de data som skickas är fragmenterade. Transportföretag betalar per mängd data som skickats och inte per meddelande som vid sms.

Gprs och fordonsdatorn

En fordonsdator med gprs-förbindelse gör att man i backoffice kan bevaka förhållanden i lastbilarna på avstånd, t.ex. bränslenivå, dörröppning och temperatur. Med den positions- och statusinformation som man tar emot kan man anpassa planeringen i realtid. Föraren tar emot data som ordernummer via fordonsdatorn. Tillhörande uppgifter integreras sedan automatiskt i Transportledningssystemet (TMS).

Tack vare gprs kan dagens fordonsdatorer skicka uppgifter automatiskt från den digitala färdskrivaren till hemmabasen.

Fördelar med gprs-datakommunikation inom transportsektorn

Via gprs skickas uppgifter som är viktiga för fakturering, planering, information till kunder och körstilsvägledning från fordonet till backoffice i realtid. Planerare kan i sin tur snabbt och effektivt skicka nya uppdrag eller planeringsändringar till förare under färd. Slutligen gör gprs i kombination med track & trace att transportföretag till en låg kostnad kan skydda fordonsparken mot stölder och förluster.