Vad menar vi med Lastbilsnavigation?

Vad är lastbilsnavigation?

De flesta lastbilar ute på vägen är idag utrustade med programvara för lastbilsnavigation. Lastbilsnavigation tar hänsyn till fordonsspecifikationer som t.ex. längd, vikt, höjd och bredd så att en optimal färdväg för tung trafik kan garanteras. Om lastbilsnavigationen integreras i fordonsledningssystem (FMS) och fordonsdatorn, ger det dessutom en avsevärd effektivitetsökning i backoffice.

Fördelarna med lastbilsnavigation

Lastbilsnavigation stöder en säker och felfri transport. Det hjälper transportörer att proaktivt undvika att ett fordon till exempel kör fast i ett stadscentrum eller under en bro eller att en förare kör in i en farlig (för lasten) tunnel. Dessutom kan transportföretag spara in på bränslekostnader med lastbilsnavigation.

Lastbilsnavigation och backoffice

Transportföretagens logistikkedja hanteras av backoffice. Backofficepersonalen ordnar beställningar från order till fakturor och organiserar planeringen för lastbilar på väg. Integrering av lastbilsnavigation med transportprogramvara som FMS medför effektivitetsfördelar i backoffice. Planeringen blir exaktare och personalen informeras automatiskt om till exempel lastbilarnas förväntade ankomsttid (ETA). På det sättet gör lastbilsnavigationen att transportföretagen kan optimera sina tjänster till kunderna.

Lastbilsnavigation och GeoFencing

Transportföretag som använder sig av lastbilsnavigation i kombination med GeoFencing kan kraftigt öka sin produktivitet och kundernas tillfredsställelse. De kan följa fordonsparkens alla viktiga rörelser inom angivna områden. I backoffice kan man upprätta regler för automatiska larm när ett fordon till exempel ankommer till eller lämnar en viss plats (i tid eller inte) eller när en förare befinner sig på en osäker parkeringsplats. Vid Exception-Based Management avges larm endast vid överträdelser av fastställda regler. Därigenom kan trafikledare fokusera sig bättre på sina huvuduppgifter.