Vad menar vi med Mobil dokumentskanner?

Vad är en mobil dokumentskanner?

Med en mobil dokumentskanner kan föraren skanna in transporthandlingar som t.ex. fraktbrev eller kostnadsnotor inne i förarhytten. Genom den mobila dokumentskannerns anslutning till fordonsdatorn kan det skannade dokumentet (med automatisk angivelse av tid. plats, förare, fordon, aktivitet, …) skickas direkt till transportföretagets backoffice. För sändning via den mobila dokumentskannern används mobil datakommunikation, oftast via gprs.

Användningsområden för den mobila dokumentskannern

Med hjälp av en mobil dokumentskanner kan frakthandlingar och kostnadsnotor skickas direkt till hemmabasen. Vid olycka kan det också vara mycket praktiskt med en mobil dokumentskanner: dokument som ska undertecknas skickas först till huvudkontoret för kontroll innan föraren undertecknar dem.

Fördelar med den mobila dokumentskannern

Den mobila dokumentskannern förenklar transportföretagets dokumenthantering. Förare behöver inte längre köra längs kontoret för att lämna av dokument. Förare förlorar heller inte någon tid med att söka efter och vänta på en faxapparat. Därigenom kan transportörer spara en hel del bränslekostnader. Viktiga dokument går inte längre förlorade och tack vare den mobila dokumentskannern är de framför allt mycket snabbt digitalt tillgängliga på kontoret, omedelbart klara för eventuellt kundstöd och automatisk bearbetning. Faktureringen kan i sin tur avhandlas betydligt snabbare, vilket då har en positiv effekt på företagets kassaflöde.

Mobil dokumentskanner och mobil datakommunikation

De flesta typer av mobil dokumentskanner som används inom transportsektorn använder sig av datakommunikation via gprs. Med den här formen av datakommunikation betalar transportföretagen per mängd data som skickats och inte per meddelande som vid sms. Användning av gprs i kombination med den mobila dokumentskannern ger flera intressanta fördelar: dataförbindelsen är ständigt öppen, fakturor är förutsägbara och efter avslutad körning bidrar gprs till en bättre kvalitet på tjänsterna till kunden.

Mer om TX-DOC för dokumenthantering