Vad menar vi med Släphantering?

Vad är Släphantering?

Släphantering är en telematiklösning som ger transportörer möjlighet att följa upp fraktens och släpets position och status. Med släphantering kan de utnyttja sin utrustning maximalt och optimera underhållet av den.

Transportledning: track & trace och GeoFencing

Med hjälp av track & trace ger släphanteringen transportföretag en översikt över exakt position och status (under körning / i vila) för alla deras släp. spårningssystemet ger insikt i både avlagd färdväg och förväntad ankomsttid (ETA), så att tjänsterna till kunder kan förbättras. Släphanteringen gör det också möjligt att detaljerat följa upp och mycket korrekt fakturera antal kilometer som underleverantörer har kört.

Med GeoFencing kan transportörer ruta in områden på kartan och tilldela regler för hur deras rullande materiel får röra sig. GeoFencing tillämpas också i släphanteringen.

Släphantering och EBS

Fordonsledningssystem är främst inriktad på hantering av fordonsparker vid transportföretag. Detta automatiseras genom ett fordonsledningssystem (FMS) så att transportören kan optimera produktiviteten i logistikprocessen till lägre kostnader. I detta ingår släphantering. Kopplingen mellan släpets EBS och fordonsdatorn ger hemmabasen dessutom insikt i tekniska släpuppgifter som hastighet, avstånd, bromssystem och lastningsgrad, vilket förenklar säker användning och punktligt underhåll av släp och förlänger deras livslängd. På det sättet bidrar släphanteringen i grunden till förarnas och godsets säkerhet.

Släphantering och tempererad transport

Släphanteringen går ett steg längre. Via fordonsdatorn kan man bevaka temperaturen i släpet på avstånd. Förare läser av den exakta temperaturen i hytten och i backoffice tar man emot ett meddelande så snart de inställda förhållandena överskrids. Detta hänger ihop med många transportörers skyldighet att på ett transparent sätt rapportera till sina kunder om förhållandena i kyltransporten.

Mer om TX-MAGELLAN för släpuppföljning