Vad menar vi med Spårningssystem?

Vad är ett spårningssystem?

Med ett spårningssystem vet transportörer alltid exakt var fordonen i deras fordonspark befinner sig. Den svarta lådan är själva kärnan i spårningssystemet och byggs in i fordonet. Via gprs– datakommunikation ser man hemma på kontoret i realtid bland annat när och var en lastbil stannar och hur länge, när den åker och vilken väg den kör.

Spårningssystem och gps

Ett spårningssystem fungerar tack vare ett positionsbestämningssystem (gps). Gps-systemet är inbyggt i fordonsdatorn och det innebär flera fördelar. Förutom möjligheten för backoffice att följa både fordonspark och utrustning på avstånd, kan de också skicka adresser till förarhytten, vilket avläses automatiskt för att spara tid åt föraren.

Fördelar med ett spårningssystem

Ett avancerat spårningssystem gör det möjligt att automatiskt bearbeta bland annat väntetider, kör- och vilotider eller tjänstetider. Dessa uppgifter ger möjlighet att optimera logistikplaneringen, förenkla lönehanteringen för förare och öka öppenheten vid samarbete med underentreprenörer. Sparade data innehåller uppdragshistoriken och ger på det sättet backoffice i efterhand insikt i avslutade körningar, inklusive uppgifter om stationära faser och stillestånd.

Lastbilsnavigation tar hänsyn till fordonsspecifikationer som t.ex. längd, vikt, höjd och bredd så att en optimal färdväg för tung trafik kan garanteras.

Spårningssystem och utrustningsspårning

Ett spårningssystem är också viktigt för transportföretag när det gäller att spåra utrustningen. Vid transport av värdefulla laster kan en larmsignal skickas till backoffice så snart en bil lämnar ett angivet område (GeoFencing). Ett spårningssystem kan också övervaka gps-positionen för utrustning som släp, vagnar, containrar och växelflak. Det gör att transportörer kan agera förebyggande mot händelser som stöld och ouppmärksamhet. I praktiken återfinns lastbilar och materiel regelbundet tack vare spårningssystem och främst genom positionsbestämning på fordonsenheten. Släphantering ger transportföretag specifik insikt i exakt var deras släp befinner sig och i deras status.