Vad menar vi med Track & Trace?

Vad är Track & Trace?

De gps-teknikbaserade Track & trace-systemen gör att transportföretag kan följa sin fordonspark i realtid på avstånd. Den svarta lådan är själva kärnan i track & trace-systemet och byggs in i fordonet. Aktuell status- och positionsimformation skickas vidare till transportörens centrala server, i de flesta fall via gprsdatakommunikation. På det sättet kan backoffice bland annat följa gps-position, avlagd färdväg, hastighet, riktning och fordonens ETA.

Fördelar med track & trace-system

Track & trace-systemen ökar effektiviteten hos backoffice och förare, vilka kan anpassa planeringen baserat på aktuell information. Därigenom gör tracking & tracing också faktureringen och informationsgivningen till kunderna betydligt enklare och ökar produktiviteten över hela logistikkedjan från början till slut. Sparade track & trace-data ger företaget en historik över färdvägar och retroaktiv insikt i avlagda körningar, inklusive detaljer om t.ex. stillestånd och stationära faser.

Track & trace: GeoFencing och utrustningsspårning

Track & trace ger också omfattande möjligheter till utrustningsspårning. För transportörer som transporterar värdefulla laster är det t.ex. intressant när backoffice tar emot en larmsignal så snart ett fordon lämnar det inhägnade området (GeoFencing). Positionen för materiel som släp, vagnar, containrar och växelflak kan övervakas med hjälp av utrustningsspårning. På det sättet ger Track & trace transportfirmor möjlighet att spara en hel delkostnader genom ett förebyggande agerande mot stöld, ouppmärksamhet och andra situationer.

Fordonsdatorn mot Track & Trace

Den svarta lådan black box registrerar data om fordonet utan att föraren behöver göra något och skickar uppgifterna automatiskt vidare till hemmabasen med hjälp av (track & trace). I motsats till svarta lådan så behöver fordonsdatorn skötas av föraren via en display i förarhytten.