Vad menar vi med Transportledningssystem?

Vad är ett transportledningssystem (TMS)?

Transportledningssystemet (TMS) är ett sektorspecifikt Enterprise Resource Planningssysteem (ERP) som används allt mer i logistikföretag. Backoffice-programvaran eller transportledningssystemet ger transportörer möjlighet att omvandla beställningar till ärenden, organisera planeringen och automatiskt skicka uppgifter om t.ex. tillgänglig last, utrustning, uppehållsplatser eller återstående kör- och vilotider till lastbilen. Omvänt bearbetar transportledningssystemet också återkopplingen som lastbilarna skickar tillbaka. Baserat på det kan noggranna kostnadsberäkningar utföras.

Integrering av transportledningssystem med andra applikationer

För att uppnå maximala fördelar som produktivitetsökning och kostnadseffektivitet inom logistikverksamheten, kan transportföretag integrera transportledningssystemet med annan transportprogramvara, t.ex. fordonsledningssystem (FMS), släphanteringen, lastbilsnavigationen, faktureringsprogram eller lagerhanteringssystem. Kombinationen av transportledningssystemet med andra applikationer minskar antalet mänskliga handlingar för driften av logistikföretaget och ökar noggrannheten och transparensen i faktureringen till kunder och underentreprenörer.

Transportledningssystem och fordonsledningssystem

Fordonsledningssystem bearbetar data som bland annat statusinformation, kör- och vilotider, lastnings- och lossningstider, tjänstetider och körsätt, lastningsgrad eller statusinformation. Motorn i FMS är en öppen databasstruktur. Fordonsdatorn samlar i sin tur in de mobildata som behövs från förare, lastbil och last.

FMS är en verkställande modul som dessutom fördelar data till andra programvaruapplikationer, t.ex. transportledningssystemet. Transportledningssystemet anpassar i sin tur planeringen med aktuella uppgifter från fordonsparken. Det leder till att produktiviteten och noggrannheten i backoffice och ute på vägen ökar avsevärt och till att felmarginalen och driftskostnaderna minskar betydligt.

Transportledningssystem och färdvägsoptimering

Transportledningssystemet har idag också en viktig roll i transportföretagens färdvägsoptimering. Transportledningssystemet har exakt information om fordonsparken och beställningarna så att lastning och färdvägar kan planeras med maximal effektivitet. Därmed stöder programvaran logistikföretagens produktivitet och lönsamhet.