Vad menar vi med Transportprogramvara?

Vad är transportprogramvara?

Transportprogramvara är samlingsnamnet för applikationer som används för att öka logistikföretagets produktivitet och spara på kostnader. Några av de mest använda tillämpningarna av transportprogramvara är fordonsledningssystem (FMS), transportledning (TMS), släphantering och Warehouse Management System (WMS). Allt fler företag använder sig av transportprogramvara.

Transportprogramvara, track & trace och utrustningsspårning

Transportprogramvara ger också omfattande möjligheter till track & trace och utrustningsspårning. Gps-positionen för både fordonsparken och materielet (släp, vagnar, containrar eller växelflak) kan man i backoffice följa i realtid via transportprogramvara. För företag som transporterar värdefulla laster är det till exempel intressant om en larmsignal avges till backoffice när en lastbil kör in i eller lämnar ett avgränsat område, eller om den inte gör det (GeoFencing). Med hjälp av transportprogramvara kan transportörer alltså spara kostnader genom att agera förebyggande mot ouppmärksamhet, stölder eller annat hos de egna förarna och hos underentreprenörer.

Transportprogramvara: fordonsledningssystem (FMS) mot transportledning (TMS)

Vid transportprogramvara tänker man främst på FMS och TMS. FMS är en verkställande modul som distribuerar data till andra programvaruapplikationer, t.ex. TMS. Utöver databas- och backofficeprogramvaran är fordonsdatorn en central del av varje FMS. TMS anpassar i sin tur planeringen utifrån aktuell information från lastbilarna. Det ökar noggrannheten och produktiviteten i företaget kraftigt.

Transportprogramvara: integrerade applikationer för bästa resultat

För att uppnå bästa resultat när det gäller kostnadseffektivitet och produktivitetsökning i logistikprocessen, kan transportföretag integrera olika typer av transportprogramvara. Antalet mänskliga handlingar minskar till exempel med hjälp av ett transportledningssystem i kombination med ett fordonsledningssystem, faktureringsprogram, lastbilsnavigation eller ett Warehouse Management System. Transportprogramvara ökar därmed såväl noggrannheten och effektiviteten som transparensen, till exempel i transportplaneringen eller faktureringen till underentreprenörer och kunder.