Vad menar vi med Underentreprenör?

Vad är en underentreprenör?

En underentreprenör inom transportsektorn är en transportör som arbetar i underentreprenad åt ett transportföretag. En underentreprenör arbetar med eget materiel eller använder huvudentreprenörens fordon och/eller materiel. För att optimera samarbetet med en underentreprenör och göra det så transparent det bara går, kan man använda transportprogramvara som ett fordonsledningssystem (FMS) och utrustningsspårning.

Fördelar med utrustningsspårning i samband med en underentreprenör

Transportörer som arbetar med en underentreprenör har intresse av att använda utrustningsspårning. Utrustning kan avse lastbilar men även annat materiel som t.ex. släp, vagnar, containrar eller växelflak. Utrustningsspårning ger dem möjlighet att följa detta materiel i realtid och preventivt förhindra missbruk eller stöld av en underentreprenör.

Hur fungerar utrustningsspårning?

Utrustningen kan skyddas med hjälp av en direkt signal som skickas från släpet, vagnen eller annat materiel till backoffice. En annan metod innebär att en signa skickas mellan materielet och lastbilen: så snart den här signalen försvinner får hemmabasen ett larm.

Fördelar med fordonsledningssystem i samband med en underentreprenör

Samarbetet med en underentreprenör blir transparent om man arbetar med ett fordonsledningssystem. Underleverantörens förare har då en fordonsdator i bilen som de kan mata in data i och få information och instruktioner från backoffice. FMS ger dessutom omfattande möjligheter att förenkla logistikverksamheten och faktureringen i samband med en underentreprenör, såsom färdvägs- och tidregistrering, färdvägsplanering, tracking & tracing, mätning av körstil och bränsleregistrering. Utöver FMS bidrar även släphanteringen till en transparent förbindelse med underentreprenörer.

Transparens i förbindelsen med en underentreprenör

Vid användning av ett fordonsledningssystem råder det inga diskussioner kring antalet avlagda kilometer eller tidpunkten för leverans av frakten till kunden. Det bidrar till ett gott samarbete mellan transportföretaget och underentreprenören.