DigiTach-lösning

Smidigt integrering av all färdskrivardata i ditt fordonsledningssystem

Traniscs DigiTach-lösning inkluderar en rad olika färdskrivarfunktioner, från förarverifiering till dataarkivering.

Förarspecifik inloggning för färdskrivare och OBC

Synkronisering av färdskrivardata mellan OBC och TX-CONNECT

Fjärrnedladdning av data

Dataanalys och -arkivering

Varför ska man använda DigiTach-lösningar?

DigiTach-lösningar förenklar planeringen, då automatisk synkronisering av färdskrivardata ger dig realtidsdata i backoffice.

  • Permanent tidsinformation om förare i backoffice

  • Automatiska färdskrivaravläsningar

  • Efterlevnad av färdskrivarregler

  • Inga onödiga återresor för färdskrivaravläsning

  • Komplett lösning, från överföring till arkivering

Hur använder man DigiTach-lösningar?

Förar- och fordonsdata skickas i realtide till TX-CONNECT. Där kan dessa data användas för planering, arkivering och löneadministration.

Kombinera med våra andra produkter

DigiTach-lösningarna är integrerade i vårt backoffice-system TX-CONNECT. Kombinera dem med TX-SOCIAL, en komplett lösing för hantering av social data och färdskrivardata av aktiva förare och fordon.

Kontakta oss för mer information

Låt oss visa dig hur DigiTach-lösningar kan skapa nytta för ditt företag.