TX-DASHBOARDS

Definiera och uppnå företagets mål

TX-DASHBOARDS är en utvärderingsplattform som hjälper företag att identifiera och övervaka deras strategiska mål. Systemet utgår ifrån data från hela fordonsflottan som TX-DASHBOARDS sedan översätter till trendrapporter som sedan kan jämföras med företagets mål på utefter följande parametrar: fordonseffektivitet, förarnas arbetseffektivitet, bränsleförbrukning och kundservice.

Trendrapportering

Data från förare, trafikledare och fordon

Jämförelse med företagsmål

Varför använda TX-DASHBOARDS?

TX-DASHBOARDS låter dig visualisera effektiviteten hos förare, trafikledare och fordon samt jämföra resultaten mot de uppsatta målen. Du kan upptäcka möjligheter för optimering och därefter ta fram målinriktande åtgärder. TX-DASHBOARDS är integrerat i backoffice-systemet TX-CONNECT och fungerar som en pålitlig måttstock för ditt företags effektivitet.

  • Få en tydlig översikt över dina viktigaste effektivitetsindikatorer

  • Kontrollera effektiviteten hos dina förare, trafikledare och fordon

  • Upptäck möjligheter

Hur använder man TX-DASHBOARDS?

TX-DASHBOARDS utgår ifrån datan från din flotta och utvärderar den utifrån 4 ROI-kriterier (Return on Investment).

Kombinera med våra andra produkter

TX-DASHBOARDS är integrerat i vårt backoffice-system TX-CONNECT som standard. Informationen hämtas från fordons- och förardata som samlas in via våra fordonsdatorer.

Kontakta oss för mer information

Låt oss visa dig hur just du kan ha nytta av TX-DASHBOARDS. Ring oss gärna eller fyll i kontaktformuläret så tar vi kontakt med dig.