TX-ECO

Kör både ekonomiskt och miljövänligt

TX-ECO är ett varumärkesoberoende miljöprogram som objektivt bedömer och stimulerar förarens körning ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Programmet kombinerar förarens verktyg i hytten, olika nyckeltal samt övergripande rapporter. Informationen kommer från lastbilens CAN-buss och samlas in genom en fordonsdator. TX-ECO är helt integrerad i backoffice-systemet TX-CONNECT.

Komplett miljöprogram

Objektiv utvärdering av förarens körstil

Universella utbildnings- och rapporteringsverktyg

Varför ska man använda TX-ECO?

För att uppnå hållbara resultat krävs en rad av objektiva mätningar, rapporter samt uppmuntran och vägledning åt förarna. Det är också det som TX-ECO handlar om. Genom att kombinera olika moduler för eco-driving kan man inte bara kartlägga hur ens förare presterar utifrån olika körstilsparametrar utan också identifiera bra och mindre bra förare, följa upp resultat från körträning, jobba med specifika eco-parametrar samt upplysa förarna om deras individuella inverkan på bränsleåtgång och slitage.

  • Minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

  • Öka säkerheten för förarna, fordonen och lasten

  • Minska kostnaderna för underhåll

  • Stärka företagets image kring miljö- och hållbarhetsfrågor

Förbättrad effektivitet, ökad förarsäkerhet

Top Driver Eco Training, en grundsten i WABCO Academy, tillhandahåller anpassad och specialiserad utbildning i sparsam körning, så kallad eco driving. TX-ECO-lösningarna maximerar effekten av dessa Top Driver-utbildningstillfällen. Den kraftfulla kombinatinen skapar en idealisk grund för att bygga en ny körkultur med betydande och långsiktiga effekter.

Hur använder man TX-ECO?

TX-ECO består av 5 olika moduler som alla har olika fokus och inverkan. En kombination av flera moduler gör det möjligt att starta professionella och personliga miljöprojekt inom företaget.

Kombinera TX-ECO med andra produkter från Transics

TX-ECO är integrerat som standard i vårt backoffice-system TX-CONNECT. Datan i eco-driving modulerna kommer från lastbilens CAN-buss som samlas in genom våra fordonsdatorer.

Broschyr

TX-ECO

Kontakta oss för mer information

Låt oss visa dig hur just du kan ha nytta av TX-ECO. Ring oss gärna eller fyll i kontaktformuläret så tar vi kontakt med dig.