Transics Förstärker sin Europeiska position med köpet av DIS (Delta Industrie Service)

Produktlinjen breddas med en lösning för utläsning, lagring och hantering av data ifrån digitala färdskrivare

Transics, en av Europas största spelare inom omborddatorer och mjukvara för vagnparkshantering för transportsektorn, tillkännager köpet av franska Delta Industrie Service (DIS). DIS är aktivt inom utvecklingen och kommersialiseringen av innovativa IT-lösningar för färdskrivarbaserad körtidsregistrering. Detta köp ger Transics möjlighet att ytterliggare utöka sin produktlinje och konsolidera sin position på transportmarknaden.

Under de senaste åren har Transics konsekvent uppnått imponerande tillväxt. Det 100% köpet av DIS-aktierna passar perfekt in i Transics strategi att bli Europas benchmarkföretag inom mjukvara för vagnparkshantering för transport- och logistikföretag. DIS är en ledande leverantör av lösningar för färdskrivarbaserad körtidsregistrering som etablerades 1988 och är baserat i Alès i södra Frankrike. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför ICT-lösningar för avläsning, lagring och hantering av data från analoga och digitala färdskrivare i enlighet med europeisk lag.

Transics produktlinje expanderas

Sedan 1 maj 2006, när en digital färdskrivare blev obligatorisk på lastbilar i alla europeiska medlemsländer, har behovet av system för avläser och hanterar data från digitala färdskrivare vuxit betydligt. “Eftersom Transics system för vagnparkshantering och omborddatorer endast riktar sig till denna grupp så är de produkter och den expertis som DIS erbjuder ett signifikant tillskot för Transics. Genom att integrera DIS-teknologin i våra system för vagnparkshantering kan vi erbjuda nuvarande och framtida kunder en utökad produktlinje” säger Transics verkställande direktör, Walter Mastelinck.

Kunskapsutbyte och breddning av försäljningsnätverket

Detta köp är en ideal katalysator för ytterliggare utbyte av kunskaper och erfarenheter, både på det teknologiska och det kommersiella området. Nu när Transics har direkt tillgång till DIS hela försäljningsnätverk och kund bas i Frankrike kan företaget ytterliggare konsolidera sin position på den franska marknaden. Dessutom kommer DIS produkter, som hitintills huvudsakligen sålts i Frankrike, kommer nu att säljas av Transics i hela Europa.

Transics stärker DIS organisation

DIS är en finansiellt stark organisation med 23 anställda och över 2000 kunder. “DIS kommer att fortsätta arbeta i sin nuvarande företagsform. Tack vare övertagandet får företaget möjligheten att stärka sin organisation och struktur med den professionella ledningserfarenheten hos Transics, inom logistik, FOU, administration och försäljning och för att utöka sin målgrupp bortom Frankrikes gränser” säger Ludwig Lemenu, verkställande direktör hos Transics.

Vladimir Lasocki, chef vid The Carlyle Group

“Carlyle är mycket glada att stödja Transics vid deras köp av DIS. Synergierna mellan dessa två företag kommer att leverera överlägsna värden för kunder och investerare. Vi har samarbetat nära med ledningen för att stödja deras långsiktiga tillväxtstrategi, och kommer att fortsätta att använda alla våra resurser för att vidareutveckla Transics.”

Transics NV utvecklar och säljer omborddatorer och mjukvara för vagnparkshantering för transport- och logistiksektorn. Med över 35 000 installerade omborddatorer är Transics en av de ledande europeiska företagen i sin sektor. Med högkvarter i Ieper (Belgien) har Transics NV regionala kontor i Nederländerna, Frankrike, Spanien och Tyskland och är också aktiva i Östeuropa och Skandinavien. Företaget expanderar permanent sin europeiska organisation. www.dis-online.com

The Carlyle Group är ett globalt riskkapitalföretag med $54.5 miljarder investerade. Carlyle investerar i uppköp, risk och tillväxtkapital, fastigheter och högbelåningsfinansiering i Asien, Europa och Nordamerika med fokus på luftfart och försvar, fordon och transport, konsument och handel, energi och kraft, hälsovård, industri, teknik och affärsservice och telekommunikation och media. Sedan 1987 har företaget investerat $24 miljarder i 576 transaktioner med ett totalt värde av $101,8 miljarder. The Carlyle Group anställer över 750 människor i 16 länder. Sammantaget har företagen i Carlyles portfölj en omsättning på över $68 miljarder och anställer över 200 000 människor över hela världen. www.carlyle.com