Transics planerar listning på Eurolist hos Euronext Brussels

Transics, det ‘Mest Lovande Företaget 2006’ planerar en börsintroduktion på Eurolist hos Euronext Brussels

Transics, en av de största europeiska spelarna på området omborddatorer och lösningar för vagnparkshantering för transport- och logistiksektorn, kan lägga fram starka siffror för 2006. Under föregående femårsperiod tredubblade företaget sin omsättning. För att fortsätta denna tillväxttrend kommer Transics att stärka sitt kapital genom e börsintroduktion. Fortis och ING har anlitats som Joint Lead Managers. Förhoppningen är att börsintroduktionen kan ske under de kommande månaderna. Ytterliggare information kommer att släppas senare.

Fortis en ING werden als Joint Lead Managers aangesteld. Verwacht wordt dat de beursnotering zich binnen de komende maanden kan voltrekken. Meer details over de introductie zullen later verstrekt worden.

Transics International utvecklar och säljer system för vagnparkshantering (omborddatorer, mjukvara och tjänster) för transport- och logistiksektorn. Med över 40 000 installerade omborddatorer är Transics en av de tongivande europeiska spelarna i sin sektor. Utöver huvudkontoret i Ieper (Belgien) och kontor i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Spanien är Transics aktivt i Skandinavien och bygger hela tiden på sin europeiska organisation. Under 2006 sträckte Transics sig första gången mot östra Europa (Polen och Tjeckien). Under början av 2007 tog Transics över DIS, specialister inom IT-lösningar för körtidsregistrering från färdskrivare. Genom övertagandet utökade Transics sitt utbud ytterliggare.